Autorské hry pro děti

Některé hry a učební pomůcky vyzkoušeny přímo v Montessori i jiných školkách, s velmi pozitivním hodnocením dětí, pedagogů i rodičů.

Hry jsou vhodné pro školní i předškolní děti, do družin, škol i domácností, některé již od cca 1 roku. 

Každá hra je dílem precizního ručního zpracování s autorskými ilustracemi.